Assalamulaikum &  Salam Sejahtera

Syukur ke hadrat Ilahi kerana Syarikat AZTIE DITRBUTION telah menerima pesanan pembelian daripada  Kmenterian Kerja Raya Malaysia pada 01/07/09.Pesanan tersebut adalah Tonner FujiXerox sebanyak 4 set, Jumlah keseluruhan pesanan adalah sebanyak RM18,500.00.

Pihak syarikt telahpun membuat penghantaran sepenuhnya tentang pesanan pembelian tersebut.

Kami berharap agar KKR berpuashati dengan servis AZTIE DISTRIBUTION dan akan membuatpesanan pembelian lagi di masa-masa akan datang.

Skian di maklumkan

Terima kasih

T.Azman Shah

Advertisements