Soalan:

Sekiranya saya terlibat dalam kemalangan berantai, kepada siapakah saya perlu membuat tuntutan?

Jawapan:

Dalam kemalangan berantai, bagi kerosakan kenderaan (prosedur ini tidak boleh diguna pakai bagi kematian dan kecederaan tubuh badan), anda perlu membuat tuntutan terhadap syarikat insurans kenderaan yang berada betul-betul di belakang anda dan anda tidak akan kehilangan NCD. Sekiranya kenderaan anda merupakan kenderaan yang paling belakang dalam kemalangan berantai tersebut, anda tidak boleh membuat apa-apa tuntutan terhadap kenderaan-kenderaan lain yang terlibat. Walau bagaimanapun, anda boleh membuat tuntutan kerosakan sendiri daripada syarikat insurans anda sekiranya anda mempunyai perlindungan komprehensif.
Advertisements