Soalan:

Walaupun kenderaan saya telah dibaiki selepas kemalangan, nilainya telah turun. Mengapakah saya tidak boleh membuat tuntutan terhadap susut nilai memandangkan saya tidak bersalah ke atas kemalangan tersebut?

Jawapan:

Ini adalah selaras dengan prinsip indemniti. Polisi insurans anda akan membayar gantirugi kerugian/kerosakan kenderaan anda dengan meletakkan anda pada keadaan yang sama sebelum kemalangan tersebut berlaku. Oleh itu, anda tidak boleh ‘mendapat keuntungan’ daripada penyelesaian tuntutan insurans.

Apabila kenderaan yang rosak itu dibaiki, ia akan kembali kepada keadaan asal sebelum kemalangan tersebut. Oleh yang demikian, isu berhubung dengan susut nilai tidak sepatutnya timbul.

Advertisements