Kami juga memberikan perkhidmatan Insurans Projek seperti

  • Public Liability

(Liaibiliti perundangan ke atas peserta akibat kerosakan atau gantirugi dan kos)

  • Workmen Compensation

(Pampasan Pekerja)

  • Contractor All Risk

Semua bangunan dan projek-projek kejuruteraan sivil seperti rumah kediaman dan bangunan-bangunan pejabat, hospital-hospital, sekolah-sekolah, panggung wayang, kilang-kilang, loji/kilang-loji/janakuasa, kemudahan jalanraya dan landasan keretapi, lapangan terbang
jambatan-jambatan, empangan,sekatan, terowong-terowong, bekalan air dan sistem perparitan, terusan-terusan dan pelabuhan-pelabuhan.

  • Proses

Kami akan proses dengan segera. Polisi diperolehi dalam masa 3 hari tidak  termasuk hari penghantaran.

  • Dokumen diperlukan

– Surat Letter Award/Surat Perlantikan Projek

Advertisements