Bagaimana boleh kita menerima perlindungan daripada insurans motor kita?

Untuk menerima perlindungan ini, kita sebagai pemegang-pemegang polisi, telah membayar premium kepada syarikat Insurans. Syarikat insurans akan mengumpulkan semua premium ke sebuah dana yang akan digunakan untuk dijadikan pampasan bagi setiap pemegang polisi yang mengalami kemalangan motor. Oleh itu, jika berlaku kemalangan, beban anda akan diringankan dengan kaedah dana tersebut. Itulah pentingnya insurans motor.

Advertisements